نویسنده = اکرامیان، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تخمین بهبود یافته پارامتر های مدل شناور زیردریایی خودکار در صفحات افقی و عمودی در حضور نویز

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 12-27

سیدحمید موسویان؛ حمیدرضا کوفیگر؛ محسن اکرامیان