نویسنده = کاظمی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی مناسب مهاربندی برای یک سکوی نیمه شناور از نوع GVA4000

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 80-89

هادی سبزیان؛ فرهود آذرسینا؛ سعید کاظمی؛ حسن قاسمی