نویسنده = ابراهیم زاده، عطاالله
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه RCS اجسام پیچیده با استفاده از روش PO/PTDMEC

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-12

مهران تسلیمی؛ عطاالله ابراهیم زاده؛ داوود اکبرزاده