نویسنده = حسن زاده، یوسف
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آزمایشگاهی و کاربرد محاسبات نرم در ارزیابی شکافت و آب‌نمود خروجی در شکست سد خاکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

کامران کوزه گر؛ یوسف حسن زاده؛ سید سعید اسلامیان