نویسنده = کلاهدوزان، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل امواج خطی در محیط دریایی با استفاده از روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته مختلط

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 5347-56

پرویز قدیمی؛ مرتضی کلاهدوزان؛ صائب فرجی


2. بررسی اثر عمق آب در پایداری موج‌شکن توده سنگی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 73-82

پرویز قدیمی؛ مرتضی کلاهدوزان؛ میثم بالی