نویسنده = گرایلی، عادله
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی المان های سازه ای پل اتصالی شناور سه‌بدنه تحت ممان خمشی عرضی حاصل از امواج

دوره 3، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 47-58

عادله گرایلی؛ محمد حسن قاسمی؛ مهدی یوسفی فرد