بررسی اثر پارامترهای مهم طراحی از دیدگاه تحلیل اگزرژی در یک سیکل همزمان تولید برق و حرارت (CHP)
1. بررسی اثر پارامترهای مهم طراحی از دیدگاه تحلیل اگزرژی در یک سیکل همزمان تولید برق و حرارت (CHP)

حمزه آقابابایی؛ محمدرضا حبیبی؛ مهرداد اعظمی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 18-27

چکیده
  در این مقاله با بررسی سیکل همزمان تولید برق و حرارت از دیدگاه اگزرژی و اگزرژی اقتصادی ، تاثیر نسبت فشار کمپرسور، دمای ورودی به توربین گاز و فشار بخار بویلر بازیاب بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که بازده ...  بیشتر
پاسخ غیرخطی الکترو-مگنتو-ترمو-الاستیک کره نانو کامپوزیتی هوشمند ساخته شده از پلیمر تقویت شده پیزوالکتریک با در نظر گرفتن تاثیر درصد حجمی نانولوله چند جداره کربنی
2. پاسخ غیرخطی الکترو-مگنتو-ترمو-الاستیک کره نانو کامپوزیتی هوشمند ساخته شده از پلیمر تقویت شده پیزوالکتریک با در نظر گرفتن تاثیر درصد حجمی نانولوله چند جداره کربنی

عباس لقمان؛ حسین تورنگ؛ مهرداد اعظمی

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1395، ، صفحه 59-72

چکیده
  در این مقاله یک حل غیرخطی برای پاسخ الکترو-مگنتو-ترمو-الاستیک کره هوشمند ساخته شده از ماده پلیمری پیزوالکتریک تقویت شده با نانولوله‌های چند جداره کربنی در سه درصد حجمی مختلف بررسی شده است. کره تحت فشار ...  بیشتر