نویسنده = برفه یی، مهدیار
تعداد مقالات: 1
1. حل معادلات ناویر- استوکس به کمک روشهای بدون شبکه توابع پایه شعاعی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 47-53

مریم عرب عامری؛ مهدیار برفه یی